Català | Castellano
Linbages neteges de clavegueram, desembossament de canonades, fosses septiques

Serveis Industrials


Linbages SL disposa d’una maquinaria equipada amb la millor tecnologia, per fer un treball eficaç, ràpid, rentable i ecològic, el que permet oferir una relació entre qualitat de servei i preu immillorable.

Linbages SL amb la seva política de qualitat i respecte per el medi ambient, garanteix que els productes de neteja que utilitza per el desenvolupament de les seves funcions son biodegradables, de forma que poden ser considerats residus urbans i ser abocats, sense cap mena de risc, a la xarxa de clavegueram general.

L’amplia gamma de treballs que pot demanar la industria en general, per la diversitat de les seves activitats i la de les seves instal·lacions, fan que els equips de neteja necessitin tenir unes prestacions de nivell màxim, per aconseguir de forma eficaç la resolució de qualsevol servei.

Els nostres equips son capaços de treballar fins a 750 Kg/cm2. Aquesta capacitat, unida a l’amplia varietat d’utillatges dissenyats específicament per a les diferents situacions plantejades, fa que l’eficàcia de la neteja sigui mes que optima.


Linbages SL li ofereix un manteniment industrial fet a la seva mida, no dubti en contactar amb nosaltres. Els nostres tècnics el visitaran i li elaboraran un pressupost sense compromís.


Gestió de residus


La gestió de residus Industrials inclou la retirada, escollin el mitja mes adequat per a cada cas dels residus no perillosos generats en diferents Industrias per el seu transport a abocadors autoritzats.

Les directrius marcades en matèria del Medi Ambient per la UE traslladades a les normes d’ús intern d’Espanya, senyala de forma clara les condicions que s’han de complir per fer el transport i el tractament d’aquests residus.

Linbages SL garanteix que tots els vehicles destinats a la realització de transport de residus estan homologats, segons la classe de residu que s’hagi de transportar.

Neteja de carreteres


En aquet tipus de treball s’utilitza aigua a pressió que elimina els petits objectes netegen i escombren d’un cop tota la carretera, sense oblidar els borals.

Eliminació de restes de fang i terra produïts per fortes pluges o els restes d’un vehicle gran. Desembossaments dels pasos amb una tubera especifica per arrossegar gran quantitat de sediments.

Neteja dels passos de carretera indiferentment del diàmetre.

Treure aigua de qualsevol lloc, poden treballar amb una aspiració de 1000 litres per minut gràcies al nostres equips previstos de potents depressors. Regar el vial.

Neteja de túnels


ÉS molt important que tots els pasos inferiors o túnels de la ciutat tinguin els elements de captació i drenatge d’aigües superficials (embornals i claveguerons) procedents de la pluja perfectament nets, per poder evacuar ràpidament quan hi ha episodis de pluges de mitjana i alta intensitat, evitar aixins qualsevol risc d’inundació que es produeix normalment a causa de litres de fangs residus (papers, plàstics, fullaraca, etc..)

Utilitzem maquinaria perfeccionada aplicable a la neteja de túnels, parets i similars, caracteritzada perquè opcionalment, per mitja del seu equip d’alta pressió, i bomba d’aire, realitza tasques de neteja i assecat de ferms, o bé tasques de hidrodemolición, podent igualment de forma opcional, realitzar tasques de neteja en façanes d'edificis o bé d'àrees internes i externes de tancs o dipòsits. La seva elevada capacitat el converteix en un potent equip per a la neteja d'òxids i superfícies en mal estat amb un alt nivell de rendiment.


Linbages SL li ofereix un manteniment industrial fet a la seva mida, no dubti en contactar amb nosaltres. Els nostres tècnics el visitaran i li elaboraran un pressupost sense compromís.