Català | Castellano
Linbages neteges de clavegueram, desembossament de canonades, fosses septiques

Serveis a Particulars

Buidat i manteniment de fosses sèptiques


Linbages SL, li deixarà la fosa com nova.

En matèria de prevenció de problemes en les instal·lacions dels desaigües de les vivendes és de fonamental importància netejar i fer el manteniment oportú a les foses sèptiques, i així també prevenir els mals olors.

Linbages SL, disposa d’equips mixtes propis que permeten aspirar tot el contingut de la fosa cap al camió cuba, i de depressors de buit per l’absorció total del fang de la pròpia fosa.

A posteriori, s’aplica aigua a pressió sobre les parets de la mateixa per dissoldre els residus adherits i netejar les canonades tant d’entrada com de sortida. Així, s’eviten embossaments, mals olors i la fosa queda com nova.

Linbages SL som especialistes en oferir servei de desembossament i Manteniment de Fosses sèptiques


Finalment traslladem el contingut de la fossa a depuradores o instal·lacions de tractament, Linbages SL és una empresa totalment conscienciada i amb una política estricta per preservar el medi ambient.