Català | Castellano
Linbages neteges de clavegueram, desembossament de canonades, fosses septiques

Inspecció i localització de canonades amb Càmara Robotitzada
Localització de canonades i arquetes mitjançant equips de radiofreqüència (RF) Linbages SL, li evitarà obres innecessàries i localitzacions de canonades cegues.

 Linbages SL posa a la seva disposició l’equip propi de radiofreqüència que consisteix en una sonda que permet localitzar ràpidament la canonada o l’arqueta amagada amb gran precisió. Aconseguint així, minimitzar al màxim les obres a realitzar per estalviar-li molèsties innecessàries.

 Per localitzar la canonada o l’arqueta és procedeix a realitzar un registre de la part visible de la canonada. Posteriorment s’introdueix la sonda amb l’emissor de freqüència que permetrà que des de la superfície, el nostre equip tècnic pugui seguir l’emissor traçant un esquema de la canonada i la seva situació exacta.

 És molt important localitzar les canonades o arquetes amagades, per evitar males olors, embossaments i per tenir un punt d’accés per propers manteniments. A part, li permetrà actualitzar els plànols de finca per futures intervencions en cas de millores o reformes.


Inspecció de canonades amb càmeres de TV Linbages SL, li garanteix un estalvi significatiu en reparacions de canonades, baixants o clavegueram.

 Linbages SL disposa d’equips propis per la inspecció de canonades de diàmetres superiors a 5cm. Utilitzem aquesta tècnica per a diagnosticar problemes com fissures, presència de taps per material d’obra, manca d’inclinació, empelts mal realitzats, etc..

 Quan una instal·lació genera problemes amb freqüència lo millor es donar una ullada al seu interior i diagnosticar el problema real. Així, podrem conèixer el punt exacte i l’estat real de l’interior de les canonades, valorar possibles reparacions o canvis de les mateixes.

 Un cop es realitza la inspecció i és coneix el diagnòstic, si el client ho demana els nostres especialistes li lliuraran un informe escrit amb les observacions realitzades i amb recomanacions per solucionar els desperfectes localitzats, a part un DVD amb les imatges obtingudes a la gravació