Català | Castellano
Linbages neteges de clavegueram, desembossament de canonades, fosses septiques

Serveis a Particulars

Neteja de piscines i basses


Arriba un moment que les basses s’han de netejar per complet dels llots, els fang i residus.

Linbages SL amb els nostres camions cuba amb gran potencia de succió, poden treballar fins a 10m de fondària, li assegura una neteja integral de la bassa i de les canonades d’entrada i sortida de la bassa gracies als equips impulsors d’aigua a pressió.

Li assegurem una neteja integral, professional i ràpida per tal de que no és demor-hi l‘activitat de la seva empresa.

És fonamental buidar per complet de l’interior de la piscina els llots, fangs i residus. Linbages SL gràcies als nostres camions cuba i els nostres professionals, li assegura un manteniment de la seva piscina rigorosa i professional.

El buidat de la piscina quasi sempre s’efectua aproximadament un cop a l’any, però si nota que s’està embrutan abans de temps, no dubti en trucar, ja que s’ha de buidar per complet i netejar l’estructura abans que les taques “verdes” i incrustacions no es fixin amb força.


Com sempre Linbages SL li oferirà un servei molt professional a un preu econòmic.